LED زیر دستبندهای سلامتی چگونه کار می کند

  • توسط admin
  • 2020-03-22
  • 0

سنسورهای نوری برای اندازه گیری ضربان قلب و اشباع اکسیژن خون ، از جذب نور در خون استفاده می کنند ، به طور خاص از هموگلوبین موجود در خون برای اندازه گیری استفاده می کنند.

نظارت بر ضربان قلب نور به بافت بدن ضربه می زند،و سپس منتقل می شود،جذب می شودومنعکس می شود.(شکل 1) هرچه حجم خون پرتودهی بزرگتر باشد،میزان نور منعکس شده کمتر می شود.از آنجا که حجم خون در شریان ها با چرخه قلب تغییر می کند،ضربان قلب از تناوب سیگنال آشکارساز نتیجه می گیرد.(شکل 2) این اندازه گیری نوری از تغییر حجم خون در رگ های خونی به عنوان فوتوپلتیسموگرافی (PPG) گفته می شود. درعمل،سنسور متشکل از منبع نوری و مخلوط کننده نوری که مستقیماً روی پوست قرار دارد،معمولاً روی مچ دست یا انگشتان قرار دارد. با توجه به موقعیت مکانی که اندازه گیری در طول موج های مختلف انجام شده است.نور سبز خود را به عنوان بهترین گزینه برای مچ دست ، قرمز و مادون قرمز برای انگشت تعیین کردهاست.

پالس اکسیمتری اشباع اکسیژن خون می تواند هنگامی اندازه گیری شود که در همان زمان از مادون قرمز و قرمز استفاده شود.(شکل 3) این به اصطلاح پالس اکسی متری مبتنی بر این واقعیت است که هموگلوبین (Hb) هنگام اتصال اکسیژن (جذب اکسیژنوگلوبین HbO2) باعث تغییر در رفتار جذب می شود. غلظت این دو نوع هموگلوبین با اندازه گیری میزان جذب در دو طول موج مختلف قابل تعیین است. این باعث اشباع اکسیژن خون می شود. نور قرمز (660 نانومتر) و مادون قرمز (940 نانومتر) انتخاب ایده آل است،زیرا در اینجا رفتار جذب دو مولکول هموگلوبین بیشتر از یکدیگر منحرف می شود. برخلاف اندازه گیری پالس ، که فقط با توجه به تغییرات نسبی در جذب نور در نظر گرفته می شود،جذب نور خون شریانی در اینجا باید به طور مطلق اندازه گیری شود. در عمل،اشباع اکسیژن خون می تواند به عنوان تابعی از نسبت حداقل سیگنالهای آشکارساز حداقل و حداکثر (ایمین / ایماکس) در طول موج مربوط بیان شود.

شکل 1

اندازه گیری نوری داده های بیومتریک سنسور SFH 7050 از نور سبز ، قرمز یا مادون قرمز ساطع می شود،که پوست یا بافت را تابش می کند و جذب یا بازتاب می شود. میزان نور منعکس شده توسط ردیاب ثبت شده با میزان خون در شریان ها (فوتوپلتیسموگرافی) متفاوت است. اندازه گیری با چراغ سبز روی مچ دست انجام می شود و طول موج قرمز یا مادون قرمز در انگشت وجود دارد.

شکل 2

اندازه گیری ضربان قلب تناوبی سیگنال ردیاب I با پالس خون مقدار شریانها مطابقت دارد.نسبت حداقل و حداکثر مقادیر سیگنال (ایمین / ایماکس) برای تعیین اشباع اکسیژن خون (پالس اکسی متری) مرتبط است.

شکل 3

تعیین اشباع اکسیژن خون رفتار جذب خون یادقیق تر هموگلوبین رنگدانه خون (Hb) در جذب اکسیژن تغییر می کند (اکسی هموگلوبین یا HbO2)بااندازه گیری میزان جذب نور قرمز و مادون قرمز می توان اشباع اکسیژن خون را تعیین کرد.

منبع:OSRAM

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *