بایگانی برچسب ها: cool white

دمای رنگ (color temperature)

  • توسط admin
  • 2020-03-27
  • 0
درجه سردی یا گرمی نورسفیدی که از منابع نوری ساطع می شود دمای رنگ نور نام گرفته