بایگانی برچسب ها: خیرگی

کیفیت نورپردازی

  • توسط admin
  • 2020-03-25
  • 0
روشنایی یک محیط به درک انسان از فضا و همچنین شرایط فیزیکی و روانی او تاثیر گذار است

سازگاری چشم با نور

  • توسط admin
  • 2020-03-24
  • 0
یکی از عملکردهای قابل توجه چشم توانایی سازگاری با شرایط مختلف روشنایی است