دسته: علمی

نور کم ممکن است مغز شما را کوچک کند

  • 2020-09-07
در آزمایشات روی موش آزمایشگاهی در محیطی با نور کم،در طولانی مدت باعث کاهش ظرفیت هیپوکامپ می شود

آیا همانند سرعت نور، مفهوم «سرعت تاریکی» هم معنا دارد؟

  • 2020-08-31
سرعت نور برابر است با 300 میلیون متر بر ثانیه یا 300 هزار کیلیومتر بر ثانیه.

کل نور عالم هستی چقدر است

  • 2020-08-30
اندازه گیری روشنایی این عالم هستی کار چندان ساده ای نیست

تاثیر منفی نور آبی بر خواب کمتر از تصورات قبلی است

  • 2020-08-30
مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه منچستر انجام شده

تاثیرات رنگ ها از نظر روانشناسی

  • 2020-08-10
رنگ های سرد و گرم

رنگ در معماری

  • 2020-08-09
انواع رنگ ها

سبک های معماری داخلی

  • 2020-08-08
سبک مدرن

پلاریزاسیون (قطبش) نور

  • 2020-07-31
قطبش (Polarization)

کلاس حفاظتی چراغ ها (Protection Class)

  • 2020-07-26
چراغ ها بر اساس نوع حفاظت الکتریکی