دسته: علمی

تاثیرات رنگ ها از نظر روانشناسی

  • 2020-08-10
رنگ های سرد و گرم

رنگ در معماری

  • 2020-08-09
انواع رنگ ها

سبک های معماری داخلی

  • 2020-08-08
سبک مدرن

پلاریزاسیون (قطبش) نور

  • 2020-07-31
قطبش (Polarization)

کلاس حفاظتی چراغ ها (Protection Class)

  • 2020-07-26
چراغ ها بر اساس نوع حفاظت الکتریکی

LED SMD و LED COB

  • 2020-04-15
تفاوت های دو تکنولوژی

رشد گیاه با ترکیب رنگ نور

  • 2020-04-12
با ترکیب نور قرمز و آبی چه نتیجه بر گیاه دارد

لامپ های قابل استفاده در رشد گیاه

  • 2020-04-12
خودتان گیاهانتان را پرورش دهید

منابع نوری LED

  • 2020-04-11
light-emitting diode - LED